Psychologia i Mindfulness

Oferta

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, masz wątpliwości dotyczące Jego zachowania, potrzebujesz wskazówek lub wsparcia.

Zapraszamy do naszej Akademii.

Jej misją jest oferowanie Rodzinom z dziećmi o zaburzonym rozwoju najwyższej jakości usług związanych ze specjalistyczną diagnozą i terapią dzieci.

Jeżeli chcesz poznać potencjał drzemiący w Twoim Dziecku, odkryć jego zasoby, dowiedzieć się jak towarzyszyć dziecku w rozwoju to zapraszamy na spotkanie z naszymi specjalistami.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

mgr Małgorzata Milczarek

Dzieci:
- Diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń rozwojowych u dzieci od pierwszego roku życia
- Wspieranie rozwoju dzieci z grup ryzyka okołoporodowego
- Terapia dzieci z wadami wrodzonymi, chorobami przewlekłymi, zespołami genetycznymi, różnymi typami niepełnosprawności
- Zachowania nietypowe u dzieci jako potencjalny objaw głębszych zaburzeń rozwojowych
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym:
wskazówki dla rodziców jak stymulować rozwój dziecka, jak mądrze i twórczo towarzyszyć mu w rozwoju
- Diagnoza i terapia niepowodzeń i trudności szkolnych
- Diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, problemami adaptacyjnymi w przedszkolu
- Zajęcia przygotowujące do przedszkola
- Diagnoza dojrzałości szkolnej 5-6 latków
- Nauka czytania dla najmłodszych (2-5 lat)- metoda symultaniczno-sekwencyjna
- Trudności wychowawcze
- Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych
- Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców

Rodzice:
- Wspieranie rodziców małych dzieci niepełnosprawnych, bądź zagrożonych niepełnosprawnością
- Opieka psychologiczna nad rodzinami z małym dzieckiem oraz dzieckiem w wieku przedszkolnymi i szklonym

Diagnoza psychologiczna (50 min) 170 zł
Konsultacje z rodzicami, omówienie badań psychologicznych 170 zł
Pisemna opinia po badaniu 100 zł
Terapia psychologiczna (50 min) 170 zł
SPECJALISTA TRUDNOŚCI W JEDZENIU U DZIECI

mgr Małgorzata Milczarek

• Gdy jedzenie dziecka jest problemem
• Gdy jest najbardziej absorbującym zadaniem całej rodziny
• Gdy staje się głównym tematem rozmów i zmartwień rodziców

Rozszerzanie diety
Wątpliwości dotyczące karmienia
Niejadki, wybiórcze jedzenie
Nadwaga, otyłość u dzieci
Zmiana nawyków żywieniowych (słodycze, fast-food), również u dorosłych

Spotkanie z Rodzicami 170 zł
Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem 170 zł
NEUROLOGOPEDA

mgr Katarzyna Sulikowska

Terapia logopedycznato działania ukierunkowane na zniwelowanie wszelkich zakłóceń w procesie porozumiewania się. Obejmuje korekcję wadliwie realizowanych głosek, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, naukę prawidłowego połykania, wypracowywanie prawidłowego toru oddechowego z wykorzystaniem ćwiczeń emisyjnych i fonacyjnych, wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, podnoszenie sprawności językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju mowy.

Skierowana jest dla dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, jak jąkanie, opóźnionym rozwojem mowy, a także dzieci z neurotrudnościami, u których zaburzenia rozwoju mowy wynikają z nieprawidłowego rozwoju psychoruchowgo.

Diagnoza logopedyczna – wywiad z rodzicem, ocena budowy i ruchomości artykulatorów, ocena sposobu oddychania, ocena rozwoju artykulacyjnego i zasobu słownictwa.

W terapii wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy oddechowe, artykulacyjne, słuchowe i fonacyjne,masaż logopedyczny, elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, elementy terapii behawioralnej, elementy terapii SI, a także stosuje się alternatywne metody komunikowania się.

Diagnoza Neurologopedyczna 120 zł
Terapia Neurologopedyczna (50 min) 120 zł
Terapia Neurologopedyczna (30 min) 60 zł
PEDAGOG

Diagnoza gotowości szkolnej
Terapia pedagogiczna
Przygotowanie do przedszkola/szkoły
Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe
Terapia ręki

Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej
Diagnoza trudności szkolnych
Terapia pedagogiczna
Zajęcia matematyczne
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Diagnoza zaburzeń rozwojowych u dzieci od 1 roku życia
Specjalistyczna terapia małego dziecka
Zajęcia grupowe dla dzieci
Wsparcie rodziców

Diagnoza trudności rozwojowych 170 zł
Terapia (50 min) 170 zł